Copyright © 2016 by SuperKidsKlub  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jecajovanovic@gmail.com

ŠKOLICE

JEZICI:

ENGLESKO ZABAVIŠTE je namenjeno deci od tri do šest godina, podrazumeva učenje jezika kroz igru i zabavu. Kurs traje do dvanaest meseci. U toku kursa dete će naučiti pozdravljanje i predstavljanje, brojeve do 10, boje, dane u sedmici, voće, povrće, pojedine životinjske vrste, delove tela, elementarne pojmove vezane za dom i porodicu kao i relacije ( u, na, ispod, iznad, ispred, iza). Programom su obuhvaćene i pesmice, muzičke i pokretne igre, razne mozgalice.
Program Engleskog zabavišta i tempo rada prilagođava se grupi koja broji najmanje četiri, a najviše deset mališana. Radni material kao što su radni listovi, bojanke, mini testovi u slici, slagalice, pribor Super kids klub tim obezbeđuje iz svoje baze i potpuno je besplatan. Termin prve grupe za Englesko zabavište je ponedeljkom i sredom od 18:00 do 18:45 časova, druga grupa je utorkom i četvrtkom od 18:00 do 18:45 časova. Cena Engleskog zabavišta mesečno iznosi 1200,00 dinara.

NEMAčKO ZABAVIŠTE je namenjeno deci od tri do šest godina, podrazumeva učenje jezika kroz igru i zabavu. Kurs traje do dvanaest meseci. U toku kursa dete će naućiti pozdravljanje i predstavljanje, brojeve do 10, boje, dane u sedmici, voće, povrće, pojedine đivotinjske vrste, delove tela, elementarne pojmove vezane za dom i porodicu kao i relacije ( u, na, ispod, iznad, ispred, iza). Programom su obuhvaćene i pesmice, muzičke i pokretne igre, razne mozgalice. Program Nemačkog zabavišta i tempo rada prilagođava se grupi koja broji najmanje četiri, a najviše deset mališana. Radni material kao što su radni listovi, bojanke, mini testovi u slici, slagalice, pribor Super kids klub tim obezbeđuje iz svoje baze i potpuno je besplatan. Termin Nemačkog zabavišta je ponedeljkom i sredom od 18:00 do 18:45 časova. Cena Nemačkog zabavišta iznosi 1400,00 dinara.

NAPOMENA: Za jezička zabavišta predviđen je besplatni promo čas o čijem terminu se roditelji mogu interesovati na našoj zvaničnoj fejsbuk stranici.
MUZIKA I IGRA

MUZIčKO ZABAVIŠTE je namenjeno deci od tri do šest godina. Program zabavišta prilagođen je uzrastu dece i obuhvata uvežbavanje različitih ritmičkih figura, sa i bez muzike u pozadini, pevanje dečijih pesmica uz pratnju različitih instrumenata, pogađanje tonskih visina, učenje notnog pisma, kao i kreativni rad u vidu pravljenja, crtanja i oslikavanja različitih muzičkih instrumenata. Od rekvizita koriste se palice za bubanj, daire, zvečke, timpani. Termin Muzičkog zabaviŠta je ponedeljkom od 19:00 do 20:00 časova. Cena Muzičkog zabaviŠta je 1500,00 dinara mesečno.

ŠKOLICA FOLKLORA I NARODNE RADICIJE namenjena je deci od pet do deset godina (za mlađe članove organizovaće se poseban promo čas na kome će se izvrŠiti procena detetove zrelosti, osećaja za ritam I sposobnosti da prati program jer smo, iz dosadaŠnjeg iskustva videli da I među trogodiŠnjacima I četvorogodiŠnjacima ima ozbiljnih igrača). Školica folklora i narodne tradicije nije samo učenje igre već daleko viŠe od toga. Dete će imati zanimljivu fizičku aktivnost, naućiti da pravilno drži telo, razvijati motoriku te steći znanje o narodnim noŠnjama, narodnim instrumentima, običajima, starim zanatima i sl. Takođe, u okviru Školice folklore deca uče da pevaju pesme iz naŠe narodne tradicije. Termin Školice folklora i narodne tradicije je ponedeljkom i sredom do 19:00 do 20:00 časova. Cena Školice folklora i narodne tradicije na mesečnom nivou iznosi 800,00 dinara.

ŠKOLICA PEVANJA

Namenjena je deci uzrasta 6+ Reč je o individualnim časovima pevanja za talentovane maliŠane koji žele da razvijaju i neguju svoj talent. Dolasci su dva puta nedeljno a ritam dolazaka zavisi od dogovora sa roditeljima.SUPER KIDSI –AMATERSKI DEčIJI HOR

Hor je namenjen deci uzrasta 5+. Ideja osnivanja hora počiva na zamisli sjajnog druženja i muzičke edukacije dece. Predviženo je dva termina nedeljno za probe, a sam hor počinje sa radom nakon audicije koja ce se održati poslednje nedelje novembra.
LIKOVNA UMETNOST

ŠKOLICA ZA MALE DIZAJNERKE * NOVO namenjena je devojčicama uzrasta od pet do dvanaest godina. Radi se u grupi do deset devojčica. Programom je obuhvaćeno dizajniranje odeće, izrada i dizajniranje različitih upotrebnih predmeta, izrada nakita i sl. Sav material za rad obezbeđuje Super kids klub. Školica za male dizajnerke se organizuje utorkom u terminu od 19:00 do 20:00 časova. Cena na mesečnom nivou iznosi 1400,00 dinara.

ZABAVA I UčENJE

ŠARENI PETAK je druženje namenjeno maliŠanima od dvanaest do dvadeset i četiri meseca. Šareni petak obuhvata zabavne i edukativne sadržaje prilagođene navedenom uzrastu kao i vežbe za pravilan rast i razvoj deteta. O deci brinu pedijatrijska sestra, fizioterapeut, vaspitači i profesori jezika obučeni za rad sa navedenom uzrasnom grupom. U novoj sezoni Šareni petak će se organizovati u dva termina: pre podne od 10:00 do 11:30 časova i popodne od 18:00 do 19:30 časova. Roditelj sam bira termin u kome će dovesti dete prema detetovim potrebama i potrebama svog radnog zaduženja. Cena Šarenog petka je 300,00 dinara po dolasku.

VESELI VIKEND predstavlja najpopularniji zabavno-edukativni program Super kids kluba. Organizuje se u dobro poznatom terminu subotom od 10:00 do 13:00 časova i namenjen je deci od tri do Šest godina. Svaki Veseli vikend obrađuje drugačiju temu u okviru koje se kroz igru, zabavu i kreativni rad dete uči brojnim zanimljivostima. Cena Veselog vikenda na mesečnom nivou iznosi 1500,00 dinara ili 400,00 po jednom dolasku.

OSTALO

MALE SVEZNALICE *NOVO predstavljaju radionicu za decu od četiri do Šest godina koja je zamiŠljena tako da dete aktivno učestvuje u realizaciji svih sadržaja te na taj način usvaja nova saznanja. Od septembra do juna bavićemo se kosmosom, planetom Zemljom, dinosaurusima, hemijom (u vidu malih zabavnih eksperimenata bezbednih za decu), reŠavanjem različitih mozgalica i sl. Male sveznalice se ogranizuju utorkom i četvrtkom od 18:00 do 18:45. Cena na mesečnom nivou je 1400,00 dinara.