Copyright © 2016 by SuperKidsKlub  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: jecajovanovic@gmail.com
Mini super kids klubić

*NOVO (utorak i četvrtak od 10:00 do 12:00 časova)

Mini klubić predstavlja obrazovno-zabavni program namenjen deci uzrasta od petnaest do tridesetšest meseci (osamostaljivanje, socijalizacija, razvoj motorike, zabava i igra, vežbe za pravilan rast i razvoj samo su deo ponude ovog vida čuvanja i boravka dece u Super kids klubu. Cena ove usluge je 2500,00 mesečno, 700,00 dinara sedmično ili 350,00 dinara po dolasku.

Čuvanje dece na četiri sata svakog dana u mesecu osim vikenda.

Roditelj sam bira termin boravka deteta s tim da je obavezno preuzimanje deteta najkasnije do 17:00 časova. Boravak deteta uključuje igranje u brojnim centrima aktivnosti, individualni i grupni rad sa vaspitačem i ostalim polaznicima. Cena na mesečnom nivou iznosi 4000,00 dinara. Obroci i užine nisu uračunati u cenu, organizuje ih roditelj u skladu sa potrebama svog deteta i terminom u kojem dete boravi kod nas.

Čuvanje dece šest sati svakog dana u mesecu sem vikenda.

Roditelj sam bira termin boravka deteta s tim da je obavezno preuzimanje deteta najkasnije do 17:00 časova. Boravak deteta uključuje igranje u brojnim centrima aktivnosti, individualni i grupni rad sa vaspitačem i ostalim polaznicima. Cena na mesečnom nivou iznosi 6000,00 dinara. Obroci i užine nisu uračunati u cenu, organizuje ih roditelj u skladu sa potrebama svog deteta i terminom u kojem dete boravi kod nas.

Čuvanje dece osam sati svakog dana u mesecu sem vikenda.

Roditelj sam bira termin boravka deteta s tim da je obavezno preuzimanje deteta najkasnije do 17:00 casova. Boravak deteta uključuje igranje u brojnim centrima aktivnosti, individualni i grupni rad sa vaspitačem i ostalim polaznicima. Cena na mesečnom nivou iznosi 7500,00 dinara. Obroci i užine nisu uračunati u cenu, organizuje ih roditelj u skladu sa potrebama svog deteta i terminom u kojem dete boravi kod nas.

Međusmensko čuvanje dece

Namenjeno je roditeljima koji rade u suprotnim smenama, a njihovo dete ne ide u vrtić. Ovaj vid čuvanja namenjen je deci vec od dvanaest meseci pa do deset godina starosti. Čuvaonica u međusmeni podrazumeva boravak dece u Super kids klubu najmanje jedan sat, a najviše tri sata. Cena ove usluge je 3000,00 mesečno ukoliko dete dolazi svaki dan sem vikenda, 2000,00 ukoliko dete dolazi deset do petnaest dana u mesecu i 1000,00 dinara ukoliko dete dolazi jednom do dva puta nedeljno odnosno 6 do 8 puta mesečno.
Čuvanje vaših mališana u Super kids klubu funkcioniše kroz nekoliko različitih vidova organizacije. Čuvaonica je otvorena od 7:00 do 17:00 časova.
Čuvanje na sat predstavlja povremeno čuvanje dece, koje je potrebno najaviti dan unapred. Dete kod nas boravi najmanje jedan sat, a najduže tri sata. Cena ove usluge je 150.00 dinara po svakom započetom satu.
Super kids klubić (ponedeljak-sreda-petak od 10:00 do 13:00 časova) Super kids klubić predstavlja jedan od najpoznatijih i najpopularnijih edukativno-kreativno-zabavnih programa Super kids kluba. Namenjen je deci uzrasta od tri do šest godina i obuhvata edukativne, kreativne sadržaje, kao i zabavne i sportske sadržaje koji samo upotpunjuju već bogat program Super kids klubića. Polaznici Super kids klubića su mališani koji ne idu vrtić, kojima je potrebna socijalizacija i uključenje u zajednicu kao i dobra zabava nekoliko puta sedmično. Cena ove usluge na mesečnom nivou je 3500,00 dinara, Klubić je moguše platiti i za jednu sedmicu i tada iznosi 1000,00 dinara (u cenu su uračunata tri dolaska). Ukoliko želite da vaše dete dolazi povremeno, omogućili smo i plaćanje po dolasku i tada je cena klubića 400,00 dinara.